Vareplassering

I henhold til alkoholloven er det begrensninger for hvordan alkoholholdige varer kan plasseres i butikken. Disse begrensningene er knyttet til reklameforbud, tidsbegrensning og forvekslingsfare.

Når det gjelder forvekslingsfaren, er det viktig at alkoholholdige varer ikke plasseres slik at de kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikke. Dette gjelder spesielt for produkter som lettøl og alkoholfri øl, som kan se ut som øl med vanlig alkoholinnhold. Butikken bør sørge for tydelig adskillelse ved å ha en egen hylle eller seksjon for alkoholfri og alkoholsvak drikke. Det samme gjelder for kjøleskap, der produktene må være tydelig adskilt eller ha separate kjøleskap for å unngå forveksling. Dette krever en viss organisering og størrelse på kjøleskapet eller kjøledisken.

Når det gjelder tidsbegrensningene for salg av alkoholholdig drikk, kan hver kommune fastsette regler innenfor maksimumsrammene i alkoholloven. Salgstidene for alkohol er vanligvis kortere enn butikkens åpningstid, og det kan være dager der alkoholsalg ikke er tillatt, for eksempel søndager. Butikken bør derfor plassere alkoholfri og alkoholsvak drikke adskilt fra drikk klasse 1, slik at kundene har mulighet til å kjøpe de produktene som ikke er omfattet av tidsbegrensningene.

Reklameforbudet i alkoholloven omfatter også utstillinger av alkoholholdige varer. Imidlertid skal det mye til før butikkens oppstilling av alkoholholdige varer rammes av reklameforbudet. Vanlig oppstilling av alkoholholdige drikkevarer, som en del av den vanlige omsetningsprosessen, anses ikke som utstilling. Det inkluderer plassering i hyller, disker og oppstabling av ølkasser på gulvet. Salgs- og skjenkesteder har rett til å eksponere hele sitt varesortiment slik at publikum kan velge mellom ulike typer og merker.

Oppsummert er det tre begrensninger som påvirker vareplasseringen i butikken: forvekslingsfaren, tidsbegrensningene og reklameforbudet. Reklameforbudet har vanligvis begrenset innvirkning på vareplasseringen, mens det er viktig å unngå fare for forveksling og enkelt håndtere tidsbegrensningene for ulike drikkekategorier. Helsedirektoratets temasider om alkohol kan gi ytterligere informasjon og veiledning: https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol