Regelverk

Omsetning av alkohol er grundig regulert i alkoholloven med forskrifter.   

Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no) har utarbeidet en veileder/rundskriv til alkoholloven med forskrifter, der de kommer med merknader til loven og forskriftene. Dette er en veldig nyttig kilde til ennå bedre kunnskap om regelverket. Rundskrivet finner du på linken over. Du finner også en link til en egen veileder om internkontroll. 

HØR har utarbeidet en bransjestandard for forsvarlig alkoholsalg, Les den ned her: