Opplæring

Det viktigste virkemidlet mot brudd på regelverket er kunnskap. Desto mer den enkelte ansatte kan om regelverket, desto mindre sjanse er det for at man bryter det. HØR har derfor utviklet en egen ølsalgsskole og en kunnskapstest som den butikkansatte kan ta for å styrke og teste egne kunnskaper.I tillegg finner du informasjon om vareplassering.