Personvernerklæring for Handelens Ølsalgsråd

Behandlingsansvarlig

Bransjedirektør Ingvill Størksen er på vegne av Handelens Ølsalgsråd og Hovedorganisasjonen Virke behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre brukere av nettsiden www.olsalg.no:

Ved bestilling av materiell:

  • Kontaktperson for butikken, epostadresse og telefonnummer.

Ved deltagelse på Ølsalgsspillet:

  • Navn, epostadresse, butikkjede og fylke.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre brukere.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle avtale om bestilling av materiell til butikk. Ved deltagelse på ølsalgsspillet benyttes informasjonen til å sende ut diplom etter avtale samt for å utarbeide statistikk om bruken av spillet.

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med bestilling av materiell og/eller deltagelse på Ølsalgsspillet.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for generell statistikk om hvordan nettstedet brukes slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.

Dersom du ikke vil at dine data skal registreres med dette verktøyet, kan du laste ned nettlesertillegget Google Analytics Opt-out. Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre nettleserens innstillinger slik at den blokkerer informasjonskapsler fra virke.no. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. For bestilling av materiell blir opplysningene videreformidlet til arbeidstreningsvirksomheten Unikum AS for ekspedering av utsendelsen. For Ølsalgsspillet blir opplysninger videreformidlet til mediebyrået Fete Typer AS for utsendelse av diplomer og utarbeidelse av statistikk.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med bestilling av materiell blir slettet etter at materiellet er sendt ut.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med Ølsalgsspillet slettes senest 30 dager etter at diplom er sendt ut. For de deltagere som har godkjent å stå oppført på «Highscore listen» slettes opplysningene etter senest 2 år.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Epost: post@virke.no

Post: Virke, postboks 2900, 0230 Oslo