Kan en lærling som er under 18 år selge øl?

Alkoholloven stiller krav til at selger av alkohol skal være 18 år. Det er likevel gjort noen unntak slik at personer under 18 år kan skjenke og selge alkohol. Dette gjelder servitører med fagbrev, lærlinger, lærekandidater og elever i kokk eller servitørfag. Unntakene gjelder følgende tre tilfeller:

 1. Mindreårig servitør med kokk- eller servitørfagbrev kan skjenke alkoholholdig drikk.
 2. Enhver mindreårig kan selge drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol, for eksempel lettøl, dersom en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Dette innebærer at tilsynspersonen må være innom salgsstedet i løpet av åpningstiden, men trenger ikke være til stede hele tiden. Det er ikke tilstrekkelig med telefonisk kontakt.
 3. Mindreårige lærlinger og lærekandidater, og elever i kokk- eller servitørfag i videregående skole under praktisk opplæring i bedrift kan selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
  • Det må foreligge et lærlingeforhold i henhold til opplæringslova (lærlingekontrakt mv.)
  • Salget må inngå som en del av en fastsatt læreplan
  • Det må foreligge en reell opplæringssituasjon (må være under tilsyn og veiledning av lærer/styrer/stedfortreder)
  • Salget må være nødvendig for opplæringen

Kilder:

Alkoholloven § 1-5

Alkoholforskriften § 2-3

Helsedirektoratets håndbok i alkoholloven