Kan en lærling som er under 18 år selge øl?

Ifølge alkoholloven er det mulig for en lærling, som er under 18 år, å selge øl under visse betingelser. Unntakene gjelder for lærlinger, lærekandidater og elever i kokk- eller servitørfag, og de må oppfylle visse krav og vilkår. Her er de relevante unntakene:

  1. Mindreårig servitør med kokk- eller servitørfagbrev: En person under 18 år med fagbrev innen kokk- eller servitørfaget kan skjenke alkoholholdig drikk.
  2. Salg av drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol: Enhver mindreårig person kan selge drikkevarer med en alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5, for eksempel lettøl. Det er imidlertid et krav at en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Tilsynspersonen må være innom salgsstedet i løpet av åpningstiden, men trenger ikke å være til stede hele tiden. Det er ikke tilstrekkelig med telefonisk kontakt.
  3. Lærlinger, lærekandidater og elever i kokk- eller servitørfag: Mindreårige lærlinger, lærekandidater og elever i kokk- eller servitørfag i videregående skole, som er under praktisk opplæring i en bedrift, kan selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk under visse betingelser. Følgende vilkår må være oppfylt: det må være et lærlingeforhold i henhold til opplæringsloven, salget må inngå som en del av en fastsatt læreplan, det må være en reell opplæringssituasjon (under tilsyn og veiledning av lærer, styrer eller stedfortreder), og salget må være nødvendig for opplæringen.

Disse unntakene gjelder kun i spesifikke situasjoner og under bestemte vilkår. Det er viktig å være oppmerksom på at alkoholloven kan variere noe mellom forskjellige land og jurisdiksjoner, så det kan være lurt å konsultere lokale lover og forskrifter for nøyaktige retningslinjer.

Kilder:

Alkoholloven § 1-5

Alkoholforskriften § 2-3

Helsedirektoratets håndbok i alkoholloven