Om oss

Om oss

Handelens ølsalgsråd (HØR) er et bransjeråd som jobber for å sikre ansvarlig salg av alkohol i alle landets dagligvarebutikker. Rådet er et samarbeid mellom Bryggeri- og drikkevareforeningen, Coop Norge, NorgesGruppen, REMA 1000 Norge og I. K. Lykke (Bunnpris-kjeden), med Hovedorganisasjonen Virke som sekretariat. 

Formålet er å sikre trygg og ansvarlig omsetning av alkohol i butikker i samsvar med gjeldende alkohollover og forskrifter. HØR legger stor vekt på overholdelse av aldersgrensen for alkoholsalg, og dermed  hindre mindreårige i å få tak i alkohol.

Hovedfokuset vårt er å øke kunnskapen om regelverket blant butikkansatte og informere om konsekvensene for butikkene dersom regelverket brytes. Se vår bransjestandard for forsvarlig alkoholsalg, nedenfor. 

Vi informerer om lover og forskrifter, tilbyr de ansatte et nettbasert kurs (Ølsalgsspillet) for å teste og byggekunnskap, og distribuerer gratis butikkmateriell til dagligvarebutikkene. Vi gir også veiledning om riktig plassering av alkoholholdige varer i butikken i henhold til alkohollovens begrensninger. Vi informerer om reklameforbudet, tidsbegrensningene for salg og viktigheten av å unngå forveksling mellom alkoholfri/alkoholsvak drikk og drikk med høyere alkoholinnhold.