Om oss

Hvem er vi?

Handelens ølsalgsråd, - tidligere Opplysningskomiteen for ølomsetning, har siden midten av 70-tallet jobbet for at ansvarlig alkoholomsetning i butikk. Rådet har hatt en spesiell fokus på overholdelse av 18-års grensen for ølsalg.

HØR er et samarbeid mellom Bryggeri- og drikkevareforeningen, og de tre grupperingene innenfor dagligvarebransjen - Coop Norge, NorgesGruppen ASA og REMA 1000 Norge AS. Hovedorganisasjonen Virke er sekretariat for HØR.

Rådet arbeider for ansvarlig omsetning av øl i butikk. Omsetning av alkohol i dagligvarebutikker skal skje på en trygg og god måte, i samsvar med den til enhver tid gjeldende alkohollov med forskrifter. I tillegg ønsker vi at alle kommuner skal tillate omsetning av øl i butikk fremfor i egne øl-utsalg.

Fokuset på 18-årsgrensen skyldes i hovedsak et ønske om å hindre at mindreårige får tak i alkohol. Samtidig er konsekvensene ved brudd på regelverket store for den enkelte butikk. Hvis reglene for alkoholsalg brytes, risikerer butikken inndragning av alkoholbevillingen for kortere eller lenger tidsrom. Tap av salgsbevilling for alkohol rammer en butikk hardt. Ikke bare bortfaller omsetningen av denne type varer, men omsetningen generelt reduseres når en sentral basisvare i butikkens sortiment forsvinner. Når en kunde først har begynt å handle et annet sted, er det ikke sikkert at kunden returnerer til butikken når bevillingen igjen er på plass.

Det viktigste virkemidlet mot brudd på regelverket er kunnskap. Desto mer den enkelte ansatte kan om regelverket, desto mindre sjanse er det for at man bryter det. Derfor har vi på hjemmesidene fokus på regelverket. Her finner man informasjon om loven med forskrifter, det nye prikksystemet, samt at man får mulighet til å teste sine egne kunnskaper gjennom ølsalgsspillet. Målsettingen er at alle ansatte gjennomfører ølsalgsspillet for å øke kompetansen sin, dette er i både egen og butikkens (arbeidsgivers) interesse, den enkelte butikksjef bør følge opp dette.

HØR distribuerer kostnadsfritt butikkmateriell som klistremerker og plakater til dagligvarebutikker. Bestilling gjøres direkte på internettsiden. Internettsiden inneholder også informasjon om forsvarlig vareplassering og hjelp til butikker som skal søke bevilling for salg av alkohol.