Hvem er vi

Handelens ølsalgsråd, tidligere Opplysningskomiteen for ølomsetning, har siden midten av 70-tallet jobbet for en ansvarlig alkoholomsetning i butikk. Rådet har hatt et spesielt fokus på overholdelse av 18-års grensen for ølsalg.

Handelens Ølsalgsråd (HØR) er et samarbeidsorgan mellom dagligvarebransjen og dens leverandører av alkoholholdige drikker. Hovedorganisasjonen Virke er sekretariat for HØR.

Rådet arbeider for ansvarlig omsetning av øl i butikk. Omsetning av alkohol i dagligvarebutikker skal skje på en trygg og god måte, i samsvar med den til enhver tid gjeldende alkohollov med forskrifter. I tillegg ønsker vi at alle kommuner skal tillate omsetning av øl i butikk fremfor i egne øl-utsalg.

Fokuset på 18-årsgrensen skyldes i hovedsak et ønske om å hindre at mindreårige får tak i alkohol. Samtidig er konsekvensene ved brudd på regelverket store for den enkelte butikk. Hvis reglene for alkoholsalg brytes, risikerer butikken inndragning av alkoholbevillingen for kortere eller lenger tidsrom. Tap av salgsbevilling for alkohol rammer en butikk hardt. Ikke bare bortfaller omsetningen av denne type varer, men omsetningen generelt reduseres når en sentral basisvare i butikkens sortiment forsvinner. Når en kunde først har begynt å handle et annet sted, er det ikke sikkert at kunden returnerer til butikken når bevillingen igjen er på plass.

Det viktigste virkemidlet mot brudd på regelverket er kunnskap. Desto mer den enkelte ansatte kan om regelverket, desto mindre sjanse er det for at man bryter det. Derfor har vi på hjemmesidene fokus på regelverket. Her finner man informasjon om loven med forskrifter, det nye prikksystemet, samt at man får mulighet til å teste sine egne kunnskaper gjennom ølsalgsspillet. Målsettingen er at alle ansatte gjennomfører ølsalgsspillet å øke kompetansen sin, dette er i både egen og butikkens (arbeidsgivers) interesse, den enkelte butikksjef bør følge opp dette.

HØR distribuerer kostnadsfritt butikkmateriell som klistremerker og plakater til dagligvarebutikker. Bestilling gjøres direkte på internettsiden. Internettsiden inneholder også informasjon om forsvarlig vareplassering og hjelp til butikker som skal søke bevilling for salg av alkohol.