Hvem er vi?

Handelens ølsalgsråd (HØR) er et bransjeråd som jobber for å sikre ansvarlig salg av alkohol i alle landets dagligvarebutikker. 

Rådet er et samarbeid mellom Bryggeri- og drikkevareforeningen, Coop Norge, NorgesGruppen ASA, REMA 1000 Norge AS og I. K. Lykke AS (Bunnpris), med Hovedorganisasjonen Virke som sekretariat. 

Formålet er å sikre trygg og ansvarlig omsetning av alkohol i butikker i samsvar med gjeldende alkohollover og forskrifter. 

Vi har utarbeidet en "Bransjestandard for alkoholsalg". Les den her

HØR legger stor vekt på overholdelse av aldersgrensen for alkolholsalg, og dermed hindre mindreårige i å få tak i alkohol.. Hovedfokuset vårt er å øke kunnskapen om regelverket blant butikkansatte og informere om konsekvensene for butikkene dersom regelverket brytes. Vi informerer om lover og forskrifter, tilbyr de ansatte et nettbasert kurs (Ølsalgsspillet) for å teste og bygge kunnskap, og distribuerer gratis butikkmateriell til dagligvarebutikkene. Alt dette ligger tilgjengelig via www.olsalg.no

Vi gir også veiledning om riktig plassering av alkoholholdige varer i butikken i henhold til alkohollovens begrensninger. Vi informerer om reklameforbudet, tidsbegrensningene for salg og viktigheten av   å unngå forveksling mellom alkoholfri/alkoholsvak drikk og drikk med høyere alkoholinnhold.