Bransjestandard

HØR har utarbeidet en bransjestandard for forsvarlig alkoholsalg.