Godkjent legitimasjon

Vi anbefaler at forretninger ved kontroll av alder godkjenner de samme legitimasjoner som myndighetene. Dette vil normalt være: 

  • norsk pass (ikke nødpass)
  • norsk førerkort
  • norsk bankkort med bilde
  • forsvarets ID-kort
  • norsk sjøfartsbok
  • postens ID-kort
  • norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)
  • norsk utlendingspass (blått pass)
  • utenlandsk pass (ikke nødpass)
  • Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land