Salgstider for alkohol

Her får du oversikt over salgstidene for alkohol.

Det er særlig viktig at man forholder seg til salgstidene som gjelder for alkohol. Vi har derfor skrevet om dette her. Det understrekes at den enkelte kommune har frihet til å fastsette åpningstidene innenfor lovens maksimalrammer, slik at man må undersøke hva som gjelder for egen kommune. 

Salgstider for alkoholholdig drikk

Alkoholloven § 3-7 regulerer når det er adgang til å selge alkoholholdig drikk. Av bestemmelsen fremgår det at salg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje i fra kl. 08.00 til 18.00, og fram til kl. 15.00 dager før søndager og helligdager (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag). Den enkelte kommune kan utvide eller innskrenke denne rammen, dog slik at det uansett ikke er tillatt å selge alkohol etter kl. 20.00 på hverdager og kl. 18.00 dager før søndager og helligdager (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag). I tillegg fremgår det at det er forbudt å selge på søndager og helligdager, 1. og 17. mai, på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Her finner du en enkel oversikt over salgstidene for øl, i tillegg til oversikt over åpningstidsbestemmelsene for alminnelige dagligvareforretninger over 100 m2. Det er imidlertid viktig å presisere at listen bare viser rammene, slik at den enkelte selv må sjekke hvordan egen kommune har regulert salgstidene for alkohol.  

Særlig om lettøl og alkoholholdig drikk under 2,50 volumprosent alkohol

Det går frem av alkoholloven at alkoholholdig drikk er fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol, men at aldersgrensebestemmelsen som er fastsatt i loven (§1-5) får anvendelse på drikk mellom 0,70 og 2,50 volumprosent alkohol.

Lettøl er øl som har alkoholprosent under 2,5%. Dette innebærer at lettøl faller utenfor alkohollovens virkeområde, med unntak av at man må være 18 år for å selge og kjøpe lettøl. Dette innebærer at lettøl (og alkoholfritt øl) kan selges i hele butikkens åpningstid.