Legitimasjon

Hva skal regnes som gyldig legitimasjon og hvordan kontrollere legitimasjon? Hva gjør du hvis legitimasjonen er falsk eller ikke tilhører vedkommende?

Hva skal regnes som gyldig legitimasjon

Det er et krav at den som kjøper alkoholholdige varer har fylt 18 år (husk at dette også gjelder lettøl, jf. alkoholloven § 1-5). Spørsmålet er hva som regnes som gyldig legitimasjon.

Alkoholloven inneholder ingen forklaring på hva som skal regnes som gyldig legitimasjon, og dette spørsmålet er heller ikke regulert andre steder i lovgivningen. Det må allikevel være mulig å si noe om hva som hva som skal til for at et dokument skal kunne aksepteres.

En legitimasjon er et dokument som skal legitimere den personen som har det, det vil si at det skal være et bevis på at innehaveren er den han hevder å være. Det betyr for det første at en legitimasjon må inneholde et bilde og et navn. Videre er det nødvendig at legitimasjonen inneholder en fødselsdato. Det må også kunne stilles som krav at legitimasjonen er utstedt av en myndighet som har anledning til å utstede legitimasjonskort, dette for å hindre at personer benytter hjemmelagde dokumenter eller enkelt kan manipuleres. Det betyr at utsteder av legitimasjonen må fremgå. Det bør videre være slik at legitimasjonen er vanskelig å forfalske.

Dette betyr at følgende legitimasjonsdokumenter må aksepteres, enten de er norske eller utenlandske:

 • pass
 • førerkort (her kan det tenkes noen begrensninger, men førerkort fra EU/EØS-land kan man være trygge på)
 • bankkort med bilde, navn og fødselsdato
 • europeiske ID-kort

Sistnevnte er ID-kort som utstedes av medlemslandene i EU, og skal kunne brukes i stedet for pass innenfor Schengen-området. Norge vil også innføre et slikt ID-kort.

Listen over kan vanskelig gjøres uttømmende og skal ikke forstås slik. Men dersom man er i tvil kan man ta utgangspunkt i de momentene som er nevnt. Dersom man er i tvil om en legitimasjon skal aksepteres, bør man be vedkommende fremvise annen legitimasjon. Dersom vedkommende ikke kan det, bør vedkommende ikke få kjøpe alkoholholdig drikke i butikken.

 Det er ikke tilstrekkelig bare å be om legitimasjon og å være sikker på at det som fremvises kan aksepteres som legitimasjon. Man må faktisk kontrollere legitimasjonen opp mot personen for å forsikre seg om at vedkommende er den samme som på legitimasjonen. Din butikk vil også kunne miste bevillingen dersom du som selger har bedt om legitimasjon, men unngått å avdekke at legitimasjonen var falsk eller tilhørte en annen person. Det er derfor viktig å bruke nok tid til å studere legitimasjonen. Her er noen tips vi har fått fra en av kjedene.

 Hvordan kontrollere legitimasjon:

 • Vær høflig og diskré slik at kunden ikke føler seg mistenkeliggjort.
 • Kontroller bildet på kortet og se på personen. Ligner bildet? Dette er ofte svært vanskelig å se om det er samme person på bildet som i virkeligheten, men følgende momenter kan være til hjelp ved vurderingen:

Ansiktsformen: Rundt, ovalt, avlangt, smalt eller bredt? Hår: Sort, brunt, lyseblondt, mørkeblondt, rødt, skallet, viker? Frisyre: Glatt, bølget, krøllet, kort, langt, halvlangt? Øyne: Tettsittende, langt fra hverandre, tunge øyelokk, briller, skjeløyd? Nese: Stor, liten, rett, skjev, bred, smal, ørnenese? Munn: Stor, liten, smale lepper, fyldige lepper? Tenner: Jevne, ujevne, hvite, misfargende, mellomrom? Skjegg: Glattbarbert, ubarbert, helskjegg, hakeskjegg, bart?

 • Se på fødselsdatoen, samsvarer alderen på legitimasjonen med alderen til personen foran deg?
 • Se på navnet på kortet og på personen. Er det samme kjønn?

Hvordan kontroller legitimasjon ved hjelp av UV lys?:

Det er stort sett kun bankkort og sedler som kan kontrollers ved hjelp av UV lys.

 • Sjekk at lampen er på.
 • Før legitimasjonen/bankkortet/seddelen under lystet.
 • Kommer det fram fluoriserende lys? (På VISA kort skal man kunne se en due)

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager falsk legitimasjon/svindel?

Hvis du mistenker falsk legitimasjon skal du gjøre følgende:

 • Tilkall en person til, slik at dere er to som tar vurderingen.
 • Er det snakk om et bankkort, ring den banken kortet er utstedt fra.
 • Hvis kunden forsøker å forlate butikken (eks. "skal hente en annen legitimasjon i bilen); Hold øye med kunden ut og noter registreringsnummer, biltype/merke, farge og eventuelle kjennetegn på bilen (bulk, tak stativ m.m.).
 • Hvis det er åpenbart at personen forsøker å stikke av, har man rett til å holde igjen personen og ID-kortet. Skjer dette skal man ringe politiet på 112 og forklare situasjonen.
 • Hvis personen kom seg unna. Ring politiet på tlf 02800 og informer om saken. Husk å informere hvilken retning personen dro.

NB! Aldri utlever legitimasjon, sedler, utbetalingsblanketter og annet du mistenker er falskt til andre enn Politiet. Straks du føler det sikker på at det du har mottatt er falskt, legg det i en frukt pose/oppgjørspose, slik at man får minst mulig fingeravtrykk på gjenstanden/dokumentet.

Det er straffbart å benytte seg av falsk legitimasjon og annens legitimasjon

Den som har forandret på legitimasjon for å få det til å fremstå som man har fylt 18 år, og så bruker det i butikken, gjør seg skyldig i dokumentfalsk, jf. straffeloven § 182. Dersom man ikke har forandret på legitimasjonen, men benytter en annens som sitt eget (f.eks. egen bror eller venn), rammes dette av straffeloven § 372 annet ledd. Forfølgelse av denne type saker er underlagt offentlig påtale, det vil si at det ikke er nødvendig med en påtalebegjæring i disse tilfellene. Men for å gjøre politiet oppmerksom på forholdet (dersom de ikke har kommet til stedet) må man levere inn en politianmeldelse dersom man ønsker at forholdet skal forfølges. Hvem som helst kan i utgangspunktet levere en anmeldelse, men HØR mener at en fornuftig policy er at det er butikksjefen som avgjør om anmeldelse skal skje. Du finner skjema for anmeldelse på www.politi.no. Det kan også være fornuftig at den enkelte butikksjef og/eller kjede har egne retningslinjer for dette.

Dersom bruken av falsk legitimasjon eller annen persons legitimasjon resutlerer i at butikken får inndratt sin bevilling, kan det være grunnlag for å fremme et erstatningskrav mot vedkommende. Et slikt erstatningskrav må fremsettes av den eller de i butikken/kjeden som har slik kompetanse, og det anbefales at butikken/kjeden har egne retningslinjer.